Obchodní podmínky

Obchodní podmínky (nákupní a dodací řád) internetového obchodu na stránkách www.poradnaredukcevahy.cz a www.jakzhubnoutonline.cz se řídí níže uvedeným nákupním řádem, jakož i platnou legislativou a obchodními zvyklostmi. Pokud se rozhodnete využít našich služeb, pak musíte být starší než 18 let! V případě, že je Vám méně než 18 let a odešlete jakoukoliv žádost (objednávku) na našich stránkách, nebudeme ji akceptovat!

Charakteristika zboží či služeb

Dietní režim vypracovaný přímo na míru dle údajů uvedených zájemcem v internetovém formuláři:

1. Telefonní (i přes skype) a mailové konzultace s výživovým poradcem ZDARMA

2. Dietní jídelníček na míru (na 2, 7, 14, 30, 60 nebo 90 dní)

3. Redukční program kompletní nebo exkluzivní

4. Analýza jídelníčku

Ke každému dietnímu režimu, který si zákazník zvolí a po zaplacení mu bude zaslán elektronicky či poštou, obdrží také návod k užívání zvoleného dietního režimu; "Pravidla stravování a denního režimu - Doporučení k dietnímu jídelníčku nebo dietnímu plánu".

Zákazník souhlasí s tím, že je prodejce oprávněn činit změny v poskytovaných službách oproti sjednanému rozsahu či obsahu, a to v případě, že změny budou technického rázu nebo malého rozsahu.

Zákazník bere na vědomí, že údaje/informace poskytované v rámci služby nejsou kontrolovány z hlediska jejich správnosti. Dále bere zákazník na vědomí, že prodejce se nezavazuje k ověřování náležitostí údajů. Zákazník je povinen uvádět správně a pravdivě všechny osobní údaje.

Prodejce si vyhrazuje právo zaslat pro slovenského zákazníka část materiálů v českém jazyce i pokud si zákazník zvolí zaslání materiálů ve slovenském jazyce.

Zákazník je oprávněn využívat službu včetně případných souvisejících dodávek a plnění výlučně pro svoji vlastní (osobní) potřebu. Zákazník nesmí zejména úplatně či bezúplatně jakékoli údaje a informace získané od prodejce na základě uzavřené smlouvy rozmnožovat, rozšiřovat, poskytovat či zpřístupňovat třetím osobám, zcizovat, pronajímat či půjčovat.

Objednání zboží či služeb

1. Zákazník odesláním internetové objednávky (žádosti) vybraného zboží či služby včetně jejího potvrzení ve svém mailu prostřednictvím zaslaného odkazu (linku) potvrzuje závazné objednání služby či zboží a souhlasí s obchodními podmínkami.

2. Zákazník má možnost objednávku bez jakýchkoli sankcí stornovat, pokud tak dle podmínek neučiní, je považována za závaznou pro obě strany. Objednávka (žádost) je považována pro zákazníka za závaznou s povinností ji uhradit, obdržením zpracovaného dietního jídelníčku (objednávky) na zákazníkům email.

3. Pokud zákazník při zadávání objednávky správně vyplní iniciály v elektronickém formuláři, bude mu na uvedenou emailovou adresu doručeno: 1. potvrzení, ve kterém zákazník obdrží odkaz (link) pro potvrzení své objednávky, poté 2. potvrzení kopie objednávky (žádosti) jako potvrzení zapsání objednávky do objednávkového systému. Pokud nedojde kopie objednávky na zadanou emailovou adresu, v nejbližším možném termínu nás kontaktujte.

4. Do dvou pracovních dní od doručení žádosti obdrží zákazník zpracovaný dietní plán dle své objednávky.

5. Prodejce si vyhrazuje právo zákazníka telefonicky nebo emailem kontaktovat pro ověření nebo upřesnění objednávky.

6. Prodejce si vyhrazuje právo zákazníka nekontaktovat v případě "žádosti o konzultaci s výživovým poradcem zdarma" nebo "Dietní jídelníček na jeden den zdarma", protože se jedná o služby či zboží bez úplaty (bez jakéhokoliv poplatku - tedy zcela zdarma) a v případě žádosti o dietní jídelníček či redukční program (před uhrazením příslušné částky) a to především v případě, kdy zákazník nevyplní v tomto elektronickém formuláři veškeré povinné údaje!

7. Veškeré nabídky umístěné na webovém rozhraní poradnaredukcevahy.cz a jakzhubnoutonline.cz jsou nezávazné a provozovatel webu není povinnen přijmout návrh na uzavření smlouvy o poskytování služeb.

Ceny zboží či služeb

1. Kompletní ceny jsou uvedeny u každého dietního režimu (cena je konečná včetně všech daní a nákladů na dodání).

2. Zboží a služby může zákazník uhradit ihned nebo až ve chvíli, kdy zpracovanou objednávku obdrží (zde vyplývá povinnost ji uhradit, protože se jedná o závazně potvrzenou objednávku viz bod 2 "Objednání zboží a služeb")

3. Splatnost objednávky je devět kalendářních dní. Prvním dnem se počítá den potvrzení žádosti prostřednictvím odkazu (linku) zaslaného na zákazníkův mail.

4. V případě, že je zákazník v prodlení s platbou a ani po písemné urgenci neobdrží prodejte úhradu za zaslané služby, má prodejce právo vymáhat odměnu (a to i za pomoci třetích osob). Zákazník se zavazuje uhradit prodejci všechny náklady spojené s vymáháním odměny.

Způsob platby

1. Bankovní převod - variabilní symbol Vám bude automaticky vygenerován po odeslání žádosti a bude součástí podkladů pro platbu uveden v emailu: např. 1345627890 (10 místné číslo ).

2. Vklad na pokladně GE Money Bank (vklad pro klienty zcela zdarma) a FIO Banka a.s. (vklad je zpoplatněn dle aktuálních sazeb FIO Banky a.s.)

3. Složenkou - poštovní poukázkou A (tedy přímo na náš účet, platba je zpoplatněna aktuální sazbou České pošty).

Způsob a termín dodání

1. Elektronicky: Dietní režim, který si zvolíte, Vám zašleme nejpozději do 2 pracovních dnů (do 48 hodin) od potvrzení objednávky prostřednictvím odkazu (viz bod 3 Objednání zboží a služeb) v elektronické podobě a to konkrétně pomocí emailové přílohy ve formátu PDF na emailovou adresu, kterou uvedete v objednávkovém formuláři.

2. Službou České pošty: Dietní režim, který si zvolíte, Vám zašleme nejpozději do 2 pracovních dnů (do 48 hodin) od připsání platby na náš účet v tištěné podobě na korespondenční adresu, kterou uvedete v objednávkovém formuláři.

Info: připsání platby přes bankovní převod trvá maximálně 2 pracovní dny, dle času, ve který příkaz zadáte a dle Vaší banky. Připsání platby přes poštovní složenku trvá 3 pracovní dny.

3. V případě objednávky konzultace zdarma bude prodejce zákazníka kontaktovat do 2 pracovních dnů, pokud budou v objednávce vyplněny veškeré povinné údaje; v internetovém formuláři jsou označeny značkou: x. V případě těchto konzultací přes internet zdarma si provozovatel vyhrazuje právo tyto neplacené služby neposkytnout!

Reklamace zboží a služeb

1. Rychlost hubnutí (redukce váhy) je u každého zákazníka (kupujícího) individuální. Někdo více zhubne na obvodech a někdo stejnoměrně na váze i obvodech, proto je důležité jaký dosavadní životní styl zákazník dodržoval a nemůžeme tedy zaručit každému stejné výsledky. Ze zákona jsme povinni Vás informovat!

2. Vaše případná reklamace se řídí platnými zákony.

3. Zákazník bere na vědomí, že v případě, že reklamuje služby, nemá tato reklamace vliv na povinnost zákazníka hradit odměnu.

Platnot nabídky a ceny

Pokud dojde mezi vyřízením a odesláním objednávky ke změně cen, platí vždy ceny uvedené v již uskutečněné objednávce.

Odstoupení od kupní smlouvy

Odstoupení od kupní smlouvy udává zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Odstoupit od kupní smlouvy nelze na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění. Souhlasem se rozumí vypracování, odeslání a doručení objednaného dietního režimu na email zákazníka.

Storno objednávky ze strany kupujícího: Objednávku (žádost) lze stornovat emailem na info@poradnaredukcevahy.cz, pokud je stav objednávky přijatý a dietní režim nebyl vytvořen a zaslán zákazníkovi na jeho mail.

Storno objednávky ze strany prodávajícího: Provozovatel má právo stornovat objednávku nebo její část.

Náklady komunikačních prostředků

Hovorné na telefonní číslo (+420) 720 562 144 nebo (+420) 321 021 852 je účtováno dle ceníku Telefónica O2 Czech Republic, a. s. nebo Vašeho operátora.

Zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy o poskytování služeb. Náklady vzniklé zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy o poskytování služeb si hradí zákazník sám.

Záruka a odpovědnost za vady

1. Odpovědnost za vady je založena na principu tzv. zákonné záruky navazující na povinnost prodávajícího (provozovatele tohoto webu) odevzdat kupujícímu věc ve shodě s kupní smlouvou. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že odeslaný dietní režim, po zaplacení zákazníka, je bez vad a dále, že má užitné vlastnosti smlouvou požadované a prodávajícím popisované nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané.

2. Pokud by došlo k vadě při zhotovení dietního režimu ze strany prodejce a to uvedením těchto špatných údajů - konkrétně: věk, výška, váha, obvod pasu, obvod boků, pak může zákazník (kupující) zažádat prodávajícího o napravení těchto vad nebo od kupní smlouvy bez vysvětlení odstoupit a bude mu poplatek neprodleně vrácen na účet, ze kterého byl připsán na účet provozovatele nebo dle vzájemné dohody.

3. Pokud tuto vadu zapříčiní zákazník špatným vyplněním či informováním prodejce již zmíněných údajů, pak prodejce zcela ZDARMA kupujícímu dietní režim opraví a to neprodleně po zjištění těchto neshod (nejpozději však do týdne po obdržení dietního režimu). V opačném případě je za tyto vady zodpovědný kupující, protože se jednalo o nepravdivé informace z jeho strany.

4. Rady, prohlášení nebo jiná tvrzení uvedená na těchto stránkách by neměly být základem pro důležitá osobní, lékařská, právní nebo finanční rozhodnutí. Specifické rady vhodné pro Vaši (kupujícího či návštěvníka našeho webu) individuální situaci žádejte u odborníků. Jakákoliv škoda způsobená kupujícímu či návštěvníkovi webu nebo jakékoliv třetí straně, buď přímo anebo nepřímo, jakýmkoliv materiálem získaným na našich stránkách nebo prostřednictvím jiných služeb je výhradně odpovědností kupujícího či návštěvníka webu. Kupující či návštěvník webu se tak vzdává jakýchkoliv nároků na náhradu škody v souvislosti s výše uvedeným, ať už na základě smluvních nebo jiných důvodů, i když byli o možnosti takových škod informováni.

5. Prodejce (provozovatel webu) prohlašuje, že jakékoli informace a materiály jím poskytnuté či prezentované neslouží k diagnóze, léčbě, prevenci nebo ošetření jakýchkoliv chorob nebo onemocnění. Kupující či návštěvník webu je povinen před použitím jakýchkoli informací či materiálů získaných od prodávajícího nejprve vše konzultovat s odborníkem (např. lékařem) a to i v případě třetích osob.