Pryč s tukovým polštářem

Pevné břicho potřebuje každý. Kromě správného držení těla a zdravých zad je ve hře i větší jistota a stabilita při pohybu, prevence močové inkontinence a zácpy a snažší porod (pokud děti teprve plánujete).

Skupinu břišních svalů tvoří sval přímý, příčný a svaly šikmé (zevní a vnitřní).

Všechny patří mezi svaly fázické, což znamená, že pracují převážně svými stahy, krátkodobě a s viditelným pohybem. cvičení

Všechny takto fungující svaly (dále hýždě, mezilpatkové svaly, trohlavý sval paží, svaly vnitřní strany stehen atd.) mají větší tendenci ochabovat než jejich protivy (svaly posturální, se sklonem ke zkracování), proto bychom je měli posilovat.

Ochablé, povolené "břišáky" a proti nim z druhé strany přirozeně silné, ale většinou zkrácené vzpřimovače zad způsobují nejčastější svalovou dysbalanci, jejímž důsledkem bývají blokády v bedrech a bolesti zad.

Silné a zkrácené vzpřimovače totiž "překlápějí" spodní část zad a pánev vzpřed a slabí břišní svaly tomu nedokážou klást odpor - výsledkem je nežádoucí zvětšení přirozeného prohnutí bederní páteře.

Nejlepší cvik na břicho

Lehněte si na záda s rukama volně podél těla, dlaně směřují vzhůru.

Nohy zvedněte (přes pokrčení) kolmo ke stopu. Mocným stahem břišních svalů "odlepte" křížovou páteř od země a nadzvedněte pánev několik milimetrů nad podložku, aniž byste krčili nohy (jinými slovy vytahujte napnuté nohy ke stropu).

Chviličku vydržte a vraťte pánev zpět. Opakujte po 3 sériích po 4-6 zvednutích.

Pokud zpočátku nezvládnete tolik opakování, nevadí, časem to bude lepší.

Pro výraznější protažení zadní strany nohou můžete chodidly udělat "fajfku".

Pozor! Při zvedání pánve si nepomáhejte rukama ani zády, musí zabírat jen břišní valy. Hlavu držte na podložce, nezaklánějte ji a nezvětšujte mezeru mezi podložkou a krční páteří, spíše se snažte o "dvojitou" bradu.

Kdo správně dýchá, posiluje

Než začnete s tréninkem, měli byste se naučit správně dýchat. Dýchání automaticky aktivuje svaly. cviky břicho

Spousta lidí má nestabilní střed těla a povolené břišní svaly jen proto, že neumí dýchat správně, tedy do břicha s využitím bránice.

Zejména ženy dýchají pouze do horní části hrudníku, pod klíční kosti a vůbec nevyužívají bránici, takže tím pádem nedýchají ani do břicha a nezapojí břišní valy.

Pro dýchání během cvičení platí, že v těžší fázi cviku (stažení, aktivace svalu) vydechujeme, v lehčí (uvolnění svalu) se nadechujeme.

Více článků o tom, jaké cvičení zvolit a mít ploché bříško najdete zde: Jak se správně hýbat

Ať už cvičíte proto, že chcete být v kondici nebo je to součást Vašeho hubnoucího plánu, je vždy důležité, aby Váš stravovací plán splňoval všechny důležité nároky, které tělo v tomto období má, abyste co nejefektivněji dosáhli svých cílů. Požádejte svého poradce o svůj Stravovací plán jako součást cvičebního programu